Processen ved nybyg hos LTM

Vejen til drømmehuset starter allerede hjemme ved skitseblokken. Her bliver idéer vendt og drejet, noget forkastes måske undervejs, og andet bliver helt centralt og senere konkret i ønsket om det nye hus. Du søger inspiration, vejledning og gode råd i forhold til at få bygget nyt hus, og måske er der enkelte detaljer, som du finder ud af bare skal med.

Man kan i grunden bygge et helt hus ud fra en simpel idé eller ud fra et arvemøbel. Idéerne bliver herefter lavet til en skitse, og skitsen bliver af arkitekten lavet til et færdigtegnet projekt. Herefter går bygningskonstruktøren i gang med projektering og byggeprocessen opstartes.

Processen ved et nybyg er lang og starter allerede inden du kontakter os for at få et tilbud. Herunder har vi beskrevet processen ved et nybyg – lige fra hvad du selv skal overveje og have styr på inden du kontakter os, til hvordan tegne- og byggeprocessen foregår når du får LTM til at udføre dit byggeprojekt.

Overvejelser du skal gøre dig ved byg nyt hus

Der er talrige muligheder, når du og familien ønsker at bygge et nyt hjem. Hos LTM tænker vi, at nogle af de overvejelser, der er vigtige at gøre sig inden du beslutter dig for at bygge nyt hus, går ud på at analysere behovet for en ny bolig og konkretisere drømmen om huset. Her kan det være en god idé at søge inspiration, vejledning og gode råd fra fagfolk og andre nybyggere.

Herefter skal du finde en egnet byggegrund, der ligger i de rette omgivelser, og som har en placering i forhold til arbejde og institution, der lever op til dine og din families krav. Når byggegrunden er fundet, er du et skridt tættere på drømmen om et nybygget hus, og du og din familie kan så småt begynde at overveje, hvad I ønsker af jeres nye bolig. Her kan I blandt andet overveje husets arkitektoniske stil, hustypen, boligstørrelsen, antal rum og rummenes formål.

Det kan være en god idé at gøre sig nogle idéer om husets opbygning, inden arkitektfirmaet kontaktes. Hos LTM kan vi dog hjælpe jer med jeres nybyg, uanset om I kommer med jeres egne idéer til huset, eller I endnu ikke har gjort jer de store overvejelser.

Fra tegnebræt til nybygget hus

Når du får LTM Arkitekt- og byggefirma til at bygge dit nye hus, har du to muligheder at vælge imellem. Du kan få os til at varetage hele processen, hvor vi både tegner og bygger drømmehuset for dig, eller du kan selv have en skitse med, som du ønsker vi skal bygge din drømmebolig ud fra. Vi har egen tegnestue, hvor vi hurtigt kan visualisere forskellige detaljer og evt. tilrette eksisterende projekter.

Får du tegnet en skitse hos en ekstern arkitekt, vil vi dog gerne være inde over processen så tidligt som muligt, da nogle arkitekter ikke altid tænker over, hvad der egentlig kan lade sig gøre i byggeprocessen. Vi har stor erfaring med både det kreative tegnearbejde og det håndværksmæssige arbejde, og sikrer os derfor altid at disse to processer går hånd i hånd.

Processen hos LTM

Har du ikke allerede en skitse, som vi skal tilrette og bygge dit nye hus ud fra, vil processen typisk starte med, at vi tager ud og kigger på grunden og holder et første møde med dig. Her ser vi på, hvordan byggegrunden er, og gennemgår huset fra rum til rum for at afklare antallet af rum, hvad skal der være i de forskellige rum, samt hvilke materialer der skal bruges. Dette leder frem til, at vi giver dig et tilbud med en samlet pris.

Har du derimod allerede en skitse, vil processen være, at vi tager ud og kigger på grunden og holder et møde med dig om den skitse, du har fået lavet. Her vil vi stille nogle uddybende spørgsmål til, hvilke materialer der er aftalt, og sammen med dig finde ind til essensen af det, som du ønsker. Ud fra dette giver vi dig et tilbud med en samlet pris på dit nybyg.

Når vi møder kunden får vi således lavet en klar plan for boligstørrelse, antal rum, rummenes formål, materialevalg, energiløsninger og detaljevalg, som danner grundlag for vores tilbud. Ved den første samlede pris vi giver dig, har vi således inkluderet alle ting, så du undgår uforudsete omkostninger. Dog kan prisen variere, hvis jordbunden ikke er, som vi har regnet med, der skal laves ændringer i projektet, eller du som bygherre laver nogle aktive til- og fravalg i forhold til dit nye hus.

Byggeprocessen ved nyt hus

Når dine husdrømme er gjort konkrete, du har accepteret vores tilbud på dit nybyg og alt forarbejdet er på plads, går vi i gang med byggeprocessen. I denne fase af processen vil husprojektet således også begynde at blive mere overskueligt, og der vil være en fælles gejst omkring det forestående byggeprojekt.

Ved byg af nyt hus er godt håndværksmæssigt arbejde en forudsætning for et godt resultat. Håndværkeren og dennes evner er ofte undervurderet i en byggeproces, men særligt når det gælder individuelle huse, hvor der skal laves forskellige løsninger og bygges med forskellige materialer fra byggeri til byggeri, stiller det store krav til håndværkernes faglige evner og samarbejdsevner. De skal kunne arbejde med de materialer vores kunder ønsker, udføre byggeriet i en høj kvalitet, men også forstå og udføre de detaljer og den finish, som god arkitektur kræver.

Hos LTM bruger vi derfor det samme team til udførelsen af alle vores arkitekttegnede huse. Vi har samlet de håndværkere vi har haft succes med over tid, og som vi ved yder den kvalitet vi vil stå inde for. Det er dermed altid de samme folk der møder hinanden, og den samme byggeleder, der styrer byggeprojektet fra gang til gang, som alle går op i at levere høj kvalitet i dit byggeprojekt.

Vi er med hele vejen igennem dit nybyg

Hos LTM er vi med igennem hele byggeprocessen fra start til slut. Vi følger byggeriet tæt, og fastholder en tæt kontakt med dig som bygherre. Når du skal vælge inventar, er vi med til mødet med inventarfirmaet – også selvom dette er et eksternt firma. På den måde kan vi rette huset til i forhold til inventaret, så det passer 100% uden tilpasninger og lappeløsninger, og pladsen i dit nybyg bliver udnyttet optimalt.

Vi har igennem årene opbygget en stor viden og fået bred erfaring med nybyg af arkitekttegnede huse, og kan derfor vejlede og rådgive dig igennem udførelsen af alle dele i huset. Dette sikrer dig en større tryghed og gennemsigtighed i dit nybyg.

Skal vi hjælpe dig med dit arkitekttegnede nybyg, eller vil du høre mere om processen med at bygge nyt hus hos LTM Arkitekt- og byggefirma, er du velkommen til at kontakte os på 72 20 72 55 eller skrive en mail til os på kontakt@ltm.dk.

Følg os på instagram