Radon gør vi noget ved. Vi har et særligt system, vi benytter os af, når vi opfører dit nye hus – så kan du være helt tryg.

Radon er en luftart, der er naturligt forekommende. Den er radioaktiv og dermed farlig. Den kan ikke lugtes, mærkes eller ses, men ved hjælp af radonmåling kan man få overblik. Vi tænker det ind allerede i planlægningsfasen og tager disse forholdsregler:
  • Betondække ved jorden er tæt.
  • Radonmembranen i overgang mellem terrændæk og fundament er tæt.
  • Installationsgennemføringer er tætte.
  • Radonsug etableres – eventuel radon føres op over tagflade.
Læs om radon på sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk